sobota, 31 maja 2014

Białoruś 05.06.2014

Teatr dramatyczny w Grodnie


Nominał : N
Wymiary: 52 x29,6 mm
Arkusz: 6 znaczków
Perforacja: 13,50
Nakład: 72 000
Projekt: Anna Malash