poniedziałek, 12 maja 2014

Jersey 06.06.2014

70 rocznica D-DayNominały: 46p, 56p, 62p, 70p, 82p, 91p, blok 2,00 GBP

Wymiary: 34 x 45 mm
Arkusze: po 10 znaczków