poniedziałek, 7 lipca 2014

Węgry 04.07.2014

Pięćsetlecie Tripartitum Istvána Werbőczy 
(Księga praw królestwa Węgier) 


Nominał: 330 HUF
Wymiary: 30 x 40 mm ( blok 91 x 116 mm)
Arkusz: 4 znaczki (blok)
Nakład:  50 000