czwartek, 28 sierpnia 2014

Włochy 20.08.2014

100. rocznica śmierci św. Piusa X


Nominał: 0,70 €
Wymiary: 30 x40 mm
Arkusz: 45 znaczków
Perforacja: 11
Nakład: 2 700 000