poniedziałek, 1 września 2014

Białoruś 19.09.2014

Herby. Gorodok


Nominał: N
Wymiary: 28 x 30 mm
Arkusz: 9 znaczków
Perforacja: 14,25: 14
Nakład: 54 000