poniedziałek, 1 września 2014

Białoruś 22.08.2014

Centralny Ogród Botaniczny. Kwiaty



Nominały: 4 x M
Wymiary: 40 x 28 mm, 28 x 40mm
Arkusze: po 4 takie same znaczki i blok 4 różne znaczki
Perforacja: 14,25: 14
Nakład: 48 000 i 10 000 bloku