poniedziałek, 1 września 2014

Luksemburg 23.09.2014

Osobistości

Samuel Hirsch, Nikolaus Hein,  Marie Speyer 

Nominały: 3 x 0,60 €
Wymiary: 27,66 x 40,2 mm
Arkusze: 10 znaczków