niedziela, 26 października 2014

Włochy 25.10.2014

Włoski dziedzictwo kulturowe i artystyczneNominały: 4 x 0,70 €
Wymiary: 48 x 40 mm
Arkusze: 28 lub 25 znaczków
Perforacja: 11 i 13,5:13
Nakład: 800 000