sobota, 8 listopada 2014

Chorwacja 17.11.2014

Kościoły obronne


Kościół w  Muster i Brasov

Nominały: 2 x 7,60 HKR
Wymiary: 35,50 x 29,82 mm (blok: 79,50 x 96,50 mm)
Znaczki w bloczku
Perforacja: 14
Nakład: 35 000