piątek, 14 listopada 2014

Francja 10.11.2014

Kwiat
Kombatanci i Weterani Wojenni


Nominał: 1,10 €
Wymiary: 30x 40,85 mm
Arkusz: 42 znaczki
Nakład: 1 000 000