sobota, 8 listopada 2014

Irlandia 06.11.2014

Boże NarodzenieNominały: 0,68, 0,68, 1,00 €
Wymiary: 25 x 30 mm oraz 56 x 25 mm
Perforacja 13 i 11,25
Nakład: 28 800 000