sobota, 1 listopada 2014

Rosja 29.10.2014

Prawosławie w Palestynie


Nominały: 3 x 20 RUB
Wymiary: 37 x 48,7 mm ( blok 126 x 92 mm)
Znaczkiw formie bloku
Perforacja: 12: 12,50
Nakład: 70 000