sobota, 8 listopada 2014

Luksemburg 02.12.2014

Stare samochody


Nominały: 0,60+0,05, 0,85+0,10, 1,10+0,10, 1,20+0,25 €
Wymiary: 40 x 31,50 mm
Arkusze 10 znaczków