sobota, 8 listopada 2014

Luksemburg 02.12.2014

Boże Narodzenie


Nominały: 0,60+0,05, 0,85+0,10 €
Wymiary: 37 x 38,08 mm
Arkusze: 12 znaczków